ГАЛАНТ ФИНАНС ЕООД - Референция за Алтернативен сайт

С настоящата референция бихме желали да изразим нашите отлични впечатления от съвместната ни работа с рекламна агенция „Алтернативен сайт“ ЕООД.


Избрахме „Алтернативен сайт“ ЕООД за изпълнение на дейностите по „Визуализация и публичност“ по ОП РЧР, базирайки се на професионалния им опит и богато портфолио с реализирани от тях проекти.Възложената задача бе реализирана в договорените срокове, качествено и професионално, всички наши изисквания, възникнали по време на реализацията на проекта бяха задоволени в следствие на бързата обратна връзка, която поддържахме с екипа.
„ГАЛАНТ ФИНАНС“ ЕООД препоръчва на всички „АЛТЕРНАТИВЕН САЙТ“ ЕООД като надежден партньор, разполагащ с екип от професионалисти, работещи активно за постигане на поставените цели.

 

 

ГАЛАНТ ФИНАНС ЕООД