ВИП ТО ЕООД препоръчва Рекламна агенция Алтернативен сайт
ВИП ТО ЕООД

С настоящата референция бих искал да изразя своите впечатления от работата си с екипа на рекламна агенция „Алтернативен сайт“ ЕООД.

На екипа на „Алтернативен сайт“ ЕООД беше възложена задача за изпълнение на дейности по „Визуализация и публичност“ по Оперативна програма, както и разработка на сайт за компанията, по същата програма.
В лицето на г-н Йончев и неговия екип намерих хора, които внимателно обмислят детайлите и цялостния процес за постигане  на крайния резултат.  Креативност, професионализъм, открито споделяне на идеите и информираност, са само част от качествата, които екипа на рекламна агенция „Алтернативен сайт“ притежава и които аз видях при съвместната ни работа.
ВИП ТО ЕООД препоръчва рекламна агенция „Алтернативен сайт“ като дългосрочен и коректен партньор в областта на рекламата и маркетинга, чиито екип притежава богат опит в реализирането на комплексни рекламни проекти.

 

 

ВИП ТО ЕООД