SEO ОДИТ

За да си наясно къде се класираш!

SEO ОДИТ на сайт - Значение и предимства

SEO одит за уеб сайт е специализирана услуга, която има за цел да изследва всички положителни и отрицателни страни на SEO одитирания уеб сайт, които имат отношение към класирането на сайта в Google резултатите.

Извършването на SEO одит също така има за цел и да установи SEO конкурентната среда, в която се намира SEO одитирания уеб сайт, както и неговата степен на конкурентност спрямо останалите конкурентни уеб сайтове.


За кого е полезна услугата SEO одит?


 • SEO одит на уеб сайт за малки фирми е отличен стратегически ход за подобряване на онлайн конкурентното класиране и повишаване на своите продажби.

 • За фирмите с лидерски позиции в своя бранш, извършването на SEO одит е един от важните приоритети в стратегическото им планиране.

 • За всеки бизнес, за който онлайн лидерството е един от водещите приоритети за успеха им.

 • За фирми, развиващи своята дейност във високо конкурентен бранш.


Защо е важно да инвестирате в SEO одит на уеб сайта? • За да бъдете информирани как се класира уеб сайта при органично търсене.

 • За да оптимизирате разходите си за онлайн реклама.

 • За да сте наясно със силните и слабите страни в SEO оптимизацията на сайта.

 • За да имате яснота какво точно трябва да се направи в SEO оптимизацията, за по-добро класиране на сайта.

 • За да имате поглед върху онлайн конкурентната среда в която се развива уеб сайта.

 • За да сте наясно с водещите компании в онлайн класирането.

 • За да сте информирани за източниците на трафик, които конкурентите използват.

Колко често трябва да се прави SEO одит на сайта?SEO индустрията е една от най-бързо развиващите се в световен мащаб. Google като водеща търсачка в тази индустрия, целяща да достави на потребителите си най-актуална и най-точна информация, както и за да оправдае високия си рейтинг и доверие на потребителите. Периодично променя и актуализира правилата си, по които класира сайтовете в своите страници и позиции. Това е една от основните причини, поради които определени сайтове в началото са се класирали на челни позиции, а след месеци могат да бъдат класирани много по-назад в класацията и дори да бъдат трудно откриваеми.

Затова ние препоръчваме на нашите клиенти да правят своя SEO одит на сайта минимум веднъж годишно, както и при намерение да актуализират част или цялото съдържание на своя сайт.


Алтернативен сайт предлага три възможности за избор на SEO одит


БАЗОВ SEO ОДИТ

 1. Преглед и анализ на структурата на сайта.
 2. Изследване на основните SEO елементи.

 3. Изследване на структурата на съдържанието за всяка уеб страница.

 4. Изследване на вътрешните връзки.

 5. Изготвяне на доклад и препоръки

SEO ОДИТ СТАНДАРТ

 1. Преглед и анализ на структурата на сайта.
 2. Изследване на основните SEO елементи.

 3. Изследване на структурата на съдържанието за всяка уеб страница.

 4. Изследване на вътрешните връзки.

 5. Определяне и оценка на външните за сайта връзки.

 6. Определяне на общия брой индексирани уеб страници от Google.

 7. Определяне на ключови думи и фрази, които класират сайта в първите 10 страници на Google.

 8. Определяне на онлайн конкурентната среда.

 9. Определяне на степен на конкурентност на уеб сайта

 10. Графично представяне на конкурентността на SEO одитирания уеб сайт.

 11. Изготвяне на доклад и препоръки

SEO ОДИТ ПРЕМИУМ

 1. Преглед и анализ на структурата на сайта.
 2. Изследване на основните SEO елементи.

 3. Изследване на структурата на съдържанието за всяка уеб страница.

 4. Изследване на вътрешните връзки.

 5. Определяне и оценка на външните за сайта връзки.

 6. Определяне на общия брой индексирани уеб страници от Google.

 7. Определяне на ключови думи и фрази, които класират сайта в първите 10 страници на Google.

 8. Определяне на онлайн конкурентната среда.

 9. Определяне на степен на конкурентност на уеб сайта

 10. Графично представяне на конкурентността на SEO одитирания уеб сайт.

 11. Определяне на конкурентните уеб сайтове на регионално ниво

 12. Определяне на степен на конкурентност на конкурентните уеб сайтове на регионално ниво.

 13. Определяне на водещите източници на трафик за конкурентните уеб сайтове.

 14. Изготвяне на доклад и препоръки