БИОЛИА СЕРТ ЕООД – СПЕЦИАЛИЗИРАНА АГЕНЦИЯ АЛТЕРНАТИВЕН САЙТ

Биолиа Серте компания, която извършва дейност по контрол и сертификация на биологичното производство на хранителни продукти.
Каузата, зад която застава компанията е, чрез контрола върху дейността на нейните клиенти, да гарантира качеството на биологичните продукти, които достигат до крайния потребител


ЛОГО ДИЗАЙН
за фирма БИОЛИА СЕРТ ЕООД

Създаденото от нас лого трябваше да бъде комбиниран вариант (фигуративен елемент и словна част), напълно да отразява стила и мисията на компанията.
Лого дизайна е представен чрез графичен елемент, който представлява стилизиран знак за сертификация, поставен между двете думи biolia и cert, като разделител. Допълнително подсилихме ефекта на фигуративния елемент чрез формата на кръга, който олицетворява Земята и Слънцето, жизнената сила, плодородието и безкрайния цикъл на природата.
Допълнителна асоциативност на лого дизайна постигнахме и чрез използваните цветове. Зеленият цвят, който символизира растежа, промените, процъфтяващата жизненост. Цветът на живата природа и развитието.
Кафевият, които е земен цвят и създава чувство за стабилност, защитеност и удобство. И оранжевият цвят, който символизира топлината на слънчевите лъчи, ин­дивидуалността, самоувереността и обновлението.

След като разработихме лого дизайна, създадохме за Биолиа Серт и бранд бук чрез, който бранда да остане консистентен при цялостната си рекламна комуникация.
parallax background
В процеса на съвместната ни работа с Биолиа Серт, разработихме за тях и динамичен уеб сайт, с адаптивен дизайн за различните устройства.
Съобразихме разположението на необходимата информация, така че да бъде лесна за намиране и прочитане от потребителите на сайта.