КАКВО Е СТАТИЧЕН УЕБ САЙТ?

Статичния уеб сайт е съвкупност от добре структурирани и свързани по между си „HTML“ страници, като всяка една от тях първоначално е представлявала „бяло платно“, върху която твореца - уеб дизайнера е създал ред по ред (със съответния програмен код) индивидуална визия и стил на представяне на информацията, като се е съобразил със съответните елементи на корпоративната идентичност на компанията възложител, както и бранша, в който компанията развива своята дейност.

parallax background

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА СТАТИЧНИЯ УЕБ САЙТ?

  1. Индивидуален дизайн за всяка страница.
  2. Възможност за минимизиране на използването на JavaScript, който не се възприема добре от Google.
  3. По-лек и изчистен код.
  4. По-добра SEO оптимизация.
  5. Цялото съдържание е разположено в самите уеб страници, в резултат на което се постига по-бързо зареждане на статичния уеб сайт в сравнение с динамичния сайт.
  6. Възможност за интегриране на динамично съдържание само при необходимост.
  7. Винаги се разполага с пълно копие на сайта.
  8. Актуализирането и добавянето на ново съдържание се извършва Offline, без да спира или да пречи на нормалното функциониране на сайта.
  9. По-лесно добавяне на специфични и верификационни скриптове.

КАКВИ СА НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА СТАТИЧНИЯ УЕБ САЙТ?


За да бъдат извършени промени или добавяне на ново съдържание е необходимо да разполагате със специалисти със съответните познания. За предпочитане това да е екипа, който е разработил уеб проекта, защото познава структурата, стила и дизайна на сайта.


ЗА КОГО СА ПОДХОДЯЩИ СТАТИЧНИТЕ УЕБ САЙТОВЕ?

Статичният формат на уеб сайт е подходящ за компании, които са специализирани в определена сфера на дейност или услуга, която трябва да бъде представена по различен, специфичен и атрактивен начин, който да привлече интереса и да позволи на потребителите (посетителите) да разберат предлаганата услуга.

Също така е подходящ и за малки компании, които трябва да се отличат и привлекат внимание върху себе си чрез по-забележителен дизайн, отлично разработена йерархична структура, позволяваща на потребителите с най-малко кликове да достигнат до търсеното съдържание. Статичния формат на сайта ще позволи и по-бързо зареждане на страниците, както на компютър, така и на мобилни устройства.


parallax background

ЗА КОГО НЕ СА ПОДХОДЯЩИ СТАТИЧНИТЕ УЕБ САЙТОВЕ?

Статичния формат не е подходящ за компании занимаващи се с търговия както на едро, така и дребно.
За тези компании е подходящ динамичния формат в комбинация с онлайн магазин или само онлайн магазин.