КАКВО Е ДИНАМИЧЕН УЕБ САЙТ?

Казано на кратко динамичния сайт е сайт в който често се предвижда промяна и допълване на съдържанието с помощта на така наречената CMS система за управление на съдържанието.

Динамичния уеб сайт в последно време започна да се налага по-успешно на пазара защото предоставя възможност на собственика да извършва промени по него независимо дали има познания или не. Но с редицата предимства и удобства на динамичния уеб сайт идват и редица ангажименти и отговорно поведение на човека, който ще управлява съдържанието в сайта. Твърдението, което ще намерите в по-голямата част от статиите, в интернет, затова, че когато сте избрали динамичен уеб сайт не са ви необходими специалисти е НАПЪЛНО ПОГРЕШНО.
СПЕЦИАЛИСТИ СА НЕОБХОДИМИ.

Те трябва да са добре сплотен и синхронизиран екип от 5 човека (графичен дизайнер, който да подготвя графичните елементи и снимковия материал в качество и подходящ формат за Вашият уеб сайт, копирайтър- който да подготвя текстовото съдържание, което да е подходящо като обем форматиране и да представя ценната за конкретната целева аудитория информация, специалист по уеб програмиране или поне с основни но достатъчни познания, специалист SEO оптимизиране и специалист онлайн маркетинг), ако искате уеб сайта Ви и съдържанието в него да е добре представено (а не да изглежда като електронна книга), да е конкурентен, добре оптимизиран, да работи във ваша полза и да сведете допълнителните разходи за онлайн реклама до разумни стойности.КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ДИНАМИЧНИЯ УЕБ САЙТ?
CMS система.
Базова CSS настройка.
Динамично и неограничено създаване на нови уеб страници.
Собствена база данни.
Възможност за надграждане на оперативния код.
Възможност за синхронизиране със социалните мрежи, ERP системи и други.
КАКВИ СА НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА ДИНАМИЧНИЯ УЕБ САЙТ?
По-висока първоначална цена за разработване.
По-бавно зареждане на съдържанието, поради факта че съдържанието се намира в специални таблици позиционирани в база данни на уеб сървъра, което се визуализира при подадена заявка (действие например извършване на клик върху навигационното меню, линк към вътрешна страница или използването на търсачката в уеб сайта) от потребителя (посетителя на сайта). Разбира се трябва да се има на предвид, че това не е единствения фактор за по-бавното зареждане на страниците.
По-сложно оптимизиране на уеб сайта.
Повечето базови платформи за създаване на динамични уеб сайтове съдържат повече JavaScript, който обаче не се възприема добре от Google.
По-висока цена за надграждане на оперативния код от специалист (варира в зависимост от търсената функционалност).
Допълнителни познания за локални „форматирания“ на съдържанието, различно от стандартно предоставените в базовата CMS система.