Растерните изображения представляват изображения съставени от пикселна мрежа (често се наричат bitmap изображения). Растерните изображения изискват по-висока резолюция, за да не се „назъбват“. Те се използват най-често за снимки и фотографии с богата тоналност.

Размерите на растерните изображения се измерват в пиксели. И тъй като те (размерите) не могат да се променят без изображението да загуби качеството си, за да бъде отпечатано изображението, то трябва да бъде в реалните си размери.
Резолюцията на растерните изображение се измерва в пиксел на инч /ppi.


За растерни формати се приемат файловите формати: TIFF, JPG, GIF, BMP, PNG и PSD.