ЦЕНА ЗА SEO ОПТИМИЗАЦИЯ НА САЙТ
ВИД УСЛУГАМЯРКАКОЛИЧЕСТВОЦЕНА БЕЗ ДДС
1
SEO ОПТИМИЗАЦИЯ НА САЙТ ДО 5 УЕБ СТРАНИЦИ
ГОДИШНА ТАКСА1425.00лв.
2
SEO ОПТИМИЗАЦИЯ НА САЙТ ДО 10 УЕБ СТРАНИЦИ
ГОДИШНА ТАКСА1850.00лв.
3
SEO ОПТИМИЗАЦИЯ НА САЙТ ДО 15 УЕБ СТРАНИЦИ
ГОДИШНА ТАКСА11275.00лв.
4
SEO ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА 1 УЕБ СТРАНИЦА
ТАКСА185.00лв.

ЦЕНА ЗА SEO ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН
ВИД УСЛУГАМЯРКАКОЛИЧЕСТВОЦЕНА БЕЗ ДДС
1
SEO ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН С ДО 50 ПРОДУКТА
ГОДИШНА ТАКСА11390.00лв.
2
SEO ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН С ДО 80 ПРОДУКТА
ГОДИШНА ТАКСА12224.00лв.
3
SEO ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН С ДО 160 ПРОДУКТА
ГОДИШНА ТАКСА14448.00лв.
4
SEO ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН НАД 160 ПРОДУКТА
ТАКСА/БРОЙ ПРОДУКТ127.80лв.