Цена за векторизиране

ГРАФИЧЕН ОБЕКТВИДМЯРКАВЪВ ВКТОРНИ ФОРМАТИСРОКЦЕНА
1
ЛОГО ДИЗАЙН
СЛОВЕНПРОЕКТAi, CDR, SVG, EPS и PDF от 30 мин. до 2ч.30.00лв.
2
ЛОГО ДИЗАЙН
ФИГУРАТИВЕНПРОЕКТAi, CDR, SVG, EPS и PDF от 60 мин. до 2 р. дни60.00лв.
3
ЛОГО ДИЗАЙН
КОМБИНИРАНПРОЕКТAi, CDR, SVG, EPS и PDF от 4 ч. до 3 р. дни100.00лв.
4
ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
РАСТЕРПРОЕКТAi, CDR, SVG, EPS и PDF от 3 р. дни до 5 р. дни450.00лв.
5
СНИМКА
РАСТЕРПРОЕКТAi, CDR, SVG, EPS и PDF от 5 р. дни до 7 р. дни890.00лв.
6
СНИМКА С ЧОВЕШКИ ЛИЦА
РАСТЕРПРОЕКТAi, CDR, SVG, EPS и PDF от 7 р. дни до 10 р. дни1650.00лв.


Всички посочени цени са без ДДС!

ФОРМА ЗА ЗАЯВКА