Създаване на лого дизайн - Инвестирай дългосрочно в своя бранд

СЪЗДАВАНЕ НА ЛОГО ДИЗАЙН


Първите стъпки към успеха на един бранд започват със създаването на уникален лого дизайн. Разпознаваемостта на един бранда само чрез неговата визуална идентичност (лого дизайн) е едно от най-отличаващите се предимства, които влияят върху решението за покупка на вашите потенциални клиенти. Инвестирайте в създаването и изграждането на успешен бранд, който клиентите ви ще предпочитат и препоръчват в своята социална среда. Доверявайки се на нашият професионален опит Вие ще притежавате уникален лого дизайн, който ще ви позволи да изградите вашия имидж в съзнанието на потенциалните клиенти.


Същност на лого дизайна


Лого дизайна представлява графичен символ, име или търговската марка на компанията и е най-кратката форма за идентификация и утвърждаване на вашата фирма, в сферата ви на дейност.


Видове лого дизайн


Лого дизайнът обикновено се разделя на три основни вида

 • Словен лого дизайн
 • Фигуративен лого дизайн
 • Комбиниран лого дизайн


Изработка на лого - процес

При създаването на лого дизайн се следват 6 основни стъпки: 1. 1. Дискусия с клиента – запознаване с изискванията и представата на клиента.
 2. 2. Проучване на диференциалните характеристики на фирмата и конкурентната среда.
 3. 3. Създаване на първите работни концепции на лого дизайна - Графичните дизайнери на Алтернативен сайт ще създадат най-малко две концепции една съгласно предоставените изисквания и представи на клиента и една, която представя гледната точка на дизайнерите работили по проекта.
 1. 4. Представяне на работните лого дизайни на клиента за обсъждане.
 2. 5. Нанасяне на корекции при необходимост на избрания лого дизайн.
 3. 6. Финализиране на окончателния лого дизайн – изготвяне и предоставяне на завършеният лого дизайн на CD носител във векторни (Ai, EPS) и растерни (JPEG, GIF, PNG) формати, в цветен и черно-бял вариант.


Портфолио на реализирани наши проекти на лого дизайн


 • Mcdonalds Bulgaria
 • sense of style
 • Happy Rent Logo
 • Nero for men logo design
 • Гурме Фууд
 • Лого дизайн за Ди Инвест Интернешънъл
 • Ди Ел Флор България
 • Макро М Консулт
 • Благите ЕООД


Ценови пакетни предложения за създаване на лого дизайн за Вашата фирма