ИДЕНТИФИЦИРАЙ СЕ

Брандинга или „процесът на създаване и налагане на бранд“ се превърна в изключително популярна маркетингова концепция.

 

Какво е бранд?

Бранда не е просто името на компанията, логото или слоганът. Брандът е много по-голям от тях. Брандът представлява начинът, по който един отличителен продукт, услуга или компания е „опакована“, позиционирана и промотирана на пазара. Брандът е вътрешното чувство, което потребителя има за този продукт, услуга или компания. А както знаем хората се влюбват в марките – те създават емоционална връзка с тях. Така че не бива да забравяме златното правило, че брандът не е това, което казвате ВИЕ за него, а това което ТЕ (потребителите) казват че е!

Няма значение дали имате съществуващ бранд или имате намерение да създадете такъв, нашият екип разбира как да съчетае бизнес стратегията Ви с малко творческа магия, за да диференцираме вашият бранд, да дефинираме неговата история и да изградим репутацията му. И когато изпълним всичко успешно получавате един цялостен, разпознаваем и успешен във времето бранд.


Какви елементи съдържа успешния бранд?


МИСИЯ

Мисията представлява обещанието, което бранда дава на своите потребители. Знаеки какво искате да постигнете – освен печеленето на пари – ще вдъхнови самите Вас, както и ще Ви служи като ясна посока за постигането на целите.

ЦЕННОСТИ

Ценностите на бранда стоят в сърцевината му. Те са центърът, от който тръгва всичко: визията на бранда, съобщенията, които искате да предадете и взаимоотношенията, които изграждате със своите потенциални и настоящи клиенти.


ВИЗИЯ

Визията на бранда е ясния израз на положителния имидж на бранда или начинът, по който искате да представите своя бранд в очите на потенциалните си клиенти. Основния елемент на визията на бранда е логото на компанията.

Едно професионално проектирано лого трябва да бъде уникално и разбираемо за потребителите. Въпреки безбройните възможности за избор на цвят, графични елементи и типография, логото трябва да спомага за предаването на определена информация, чувства и асоциации към потребителя. В допълнение професионално създаденото лого се откроява със стил, идея, придава емоция и създава усещане за авторитет, професионализъм и компетентност, които спомагат за избора на потребителя.

parallax background

Бранда е най-ценният актив в една компания

Ние ще Ви съдействаме във всяка стъпка от създаването на бранда до налагането му на пазара


1
Избор на име за Вашия бранд

2
Създаване на лого дизайн и корпоративна идентичност на бранда

3
Създаване на насоки за използване на логото (guidelines) и създаване на бранд бук (brand book), за да сте сигурни, че вашият бранд ще остане консистентен при развиването му във всички комуникационни канали.

4
Извършване на бранд одит