Рекламни кампании

Същност на рекламните кампанни


Рекламните кампании представляват съвкупност от планирани и координирани рекламни дейности, целящи да привлекат вниманието и да предадат рекламното послание на съответната таргет аудитория, чрез интегрирано използване различни комуникационни канали.

Видове рекламни кампании

Рекламните кампании в зависимост от таргета, обхвата, формата, целите и продължителността могат да се разглеждат като:

Рекламни кампании според таргета

 • B2B
 • B2C

Рекламни кампании според формата

 • Принт
 • Аудио спот
 • Видео рекламен клип
 • Дигитални рекламни кампании
 • BTL (Below The Line)

Рекламни кампании според целите

 • Имиджова
 • Продуктова

Рекламни кампании според продължителността

 • Краткосрочни
 • Дългосрочни

Процес на създаване и реализация на рекламна кампания


 1. ПРОУЧВАНЕ
  За рекламодателя, за бранда, за предлаганият продукт или услуга, за таргет аудиторията, конкурентната среда.
 2. АНАЛИЗ
  Анализ на получените данни.
 3. ФОРМУЛИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
  Определяне на основната цел и подцели на кампанията
 4. ДЕФИНИРАНЕ НА ОБХВАТ
  Определяне на таргет аудиторията според географския обхват, демографски показатели, психографски показатели.
 5. МЕДИА ПЛАНИРАНЕ
  Определяне на комуникационните канали, график за изпълнение, изготвяне на рекламен бюджет.
 6. КРИЕЙТИВ
  Създаване на съответните рекламни формати в зависимост от поставените цели и определените комуникационни канали.
 7. ЕФЕКТИВНОСТ
  Оценка за ефективност.
Направете вашето запитване на ☏ 0898 217 187 или използвайте нашата директна форма за контакт.