МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ

Какво представляват и защо се правят маркетингови проучвания?

Маркетинговите проучвания представляват система от методи и подходи за събиране на конкретна информация, която позволява да се направят важни анализи, които от своя страна подпомагат изработването на различни управленски решения.


Тези проучвания са необходими, когато фирмата е изправена пред възникнала конкретна маркетингова ситуация (проблем, заплаха), както и пред разкриването на нови потенциални възможности за растеж и развитие на фирмата, налагане на нови продукти и услуги на пазара и други.


ВИДОВЕ МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


КОЛИЧЕСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


Чрез тези изследвания може да установите Вашите потенциални или реални таргет групи, да определите ниво на клиентска удовлетвореност, степента на потребителската лоялност към бранда, потребителски интерес към определени продукти или услуги, установяване и оценка на ефективността на въздействие от определени рекламни послания.

МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

PAPI – преки лични интервюта.

CAPI- преки лични интервюта провеждани чрез компютър и мобилни устройства/таблети/.

.

CATI- телефонно интервюиране на целевата група.

CAWI- онлайн интервюиране на целевата група.

Всички интервюта се провеждат от специално обучени интервюери.


КАЧЕСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


С използването на качествените изследвания може да се получи ценна информация като: ЗАЩО определена целева група има предпочитания към конкретни брандове, продукти или личности? КАКВИ са мотивите или допълнителните бенефити, които биха провокирали потребителите да направят нов избор за продукти, услуги или марки? КАКВИ емоции и асоциации пораждат определени брандове в съзнанието на потребителя?

МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

ФОКУС ГРУПИ – специализирана дискусия между предварително селектирана по определени критерии целева група (между 8 и 10 човека) и специалист модератор.

.

ДЪЛБОЧИННИ ИНТЕРВЮТА – между обучен и специално подготвен интервюер (за целите на конкретното изследване) и респондент от предварително определена целева група.

КАК СЕ ПОЗИЦИОНИРА ВАШАТА КОМПАНИЯ?


1
Колко разпознаваем е Вашия бранд спрямо останалите в бранша?

2
Колко удовлетворени са клиентите Ви?

3
Колко от потребителите предпочитат Вашия бранд?

4
Колко от клиентите Ви биха Ви препоръчали?

РАЗБЕРИ КЛИЕНТА И БЪДИ ТОП КОМПАНИЯ ЗА НЕГО!