ИЗРАБОТКА НА ЛОГО

 


Изработването на лого е една от първите стъпки към успеха на един бранд. Разпознаваемостта на един бранд само чрез неговата визуална идентичност (логото) е най-силното конкурентно предимство за всяка компания. Затова нашите експерти по бранд мениджмънт и бранд защита заедно с графичните ни дизайнери ще изработят лого което на първо време ще ви отличи от вашите конкуренти. А с времето ще го изградите и наложите в съзнанието на потребителя като символ за качество, стил и доверие. Нашите специалисти ще ви предоставят ценни съвети как да използвате вашето лого така, че да го превърнете в ключово конкурентно предимство за вашата компания и важна съставна част от добавената стоност към продуктите и услугите които предлагате.


Същност на фирменото лого


Логото представлява графичен символ, име или търговската марка на компанията и е най-кратката форма за идентификация и утвърждаване на вашата фирма, в сферата ви на дейност.


Видове лого


Стандартно логото се разработва в един от трите основни вида

  • Словно лого
  • Фигуративно лого
  • Комбинирано лого


Изработка на лого - процес

При изработването на лого винаги следваме 6 основни стъпки, които са гаранция за качество и устойчивост:  1. 1. Дискусия с клиента – запознаване с изискванията и представата на клиента.
  2. 2. Проучване на диференциалните характеристики на фирмата и конкурентната среда.
  3. 3. Създаване на първите работни концепции на лого дизайна - Графичните дизайнери на Алтернативен сайт ще създадат най-малко две концепции една съгласно предоставените изисквания и представи на клиента и една, която представя гледната точка на дизайнерите работили по проекта.
  1. 4. Представяне на работните лого дизайни на клиента за обсъждане.
  2. 5. Нанасяне на корекции при необходимост на избрания лого дизайн.
  3. 6. Финализиране на окончателния лого дизайн – изготвяне и предоставяне на завършеният лого дизайн на CD носител във векторни (Ai, EPS) и растерни (JPEG, GIF, PNG) формати, в цветен и черно-бял вариант.


Изработване на лого за стартиращи фирми


✅ СЪЗДАВАНЕ НА ЛОГО

✅ ИЗРАБОТКА НА ПЕЧАТ - БЕЗПЛАТНО!

✅ ИЗРАБОТКА НА ВИЗИТКИ - БЕЗПЛАТНО!

Заяви изработка на лого


Портфолио на изработени лого дизайн проекти


ЦЕНА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЛОГО