Изработване на лого

Какво е лого?

Логото е най-кратката и най-лесно запомняща се визуална форма черз, която една фирма или продуктов бранд се идентифицира пред клиенти и партньори. Едно от основните предимства на логото е неговата неговата универсалност, адаптивност и устойчивост във времето разбира се ако бъдат спазени основните правила за създаване на лого.

Защо да изберете професионална изработка на лого дизайн?

Изработването на лого е сложен процес, който съчетава в себе си различни по себе си дейности, като проучване на бизнес сегмента, разбиране на идеята и нагласата на клиента за развитие на бранда.

Дизайнера трябва да притежава освен творчески и технически умения е необходимо и  да е придобил и специфични умения, като проява на емпатия, чрез която да разбере правилно двете основни и различни гледни точки за представа и възприемане на бъдещият лого дизайн.

Едната гледна точка е на клиента (поръчителя на лого дизайна), зад която освен предварителна визуална представа стоят емоция, бизнес идеи, предварителни нагласи за позициониране и развитие на бранда.

Втората гледна точка е тази на потребителя, чиято представа за лого на даден бизнес, дейност или продуктов бранд се различава от тази на поръчителя. Това е така, защото за потребителят все още не са известни  бизнес идеите, предварителните нагласи за позициониране и развитие на бранда замислени от поръчителя. Мнението и представата на потребителя се гради въз основа на асоциативното мислене и мигновената импулсивна връзка, която прави с други съществуващи и наложени на пазара брандове. Той ще търси и очаква да види нещо, познато и в новият бранд.

На помощ тук идва независимият арбитър – графичният дизайнер, който не само може да разбере двете гледни точки, но и да създаде професионално съвършената и устойчива комбинация на лого тип (концепция за избор) обединяваща основните технически стандартни изисквания и правила с разбиранията на поръчителя и потребителя.

Видове изработка на лого

При изработването на лого, както и при използването логото се разграничават две класификации:

| По структура на логото | | По формат на логото |

По структура на логото

По структура логото се разделя на:

1. Словно лого  – състоящо се само от шрифт, който е специално създаден за бранда (използва се и при създаването на текстове)  или рисуван само за изписването на логото.

2. Фигуративно лого – съставено само от графична фигура.

3. Комбинирано лого – графично съчетание на шрифт и фигура.

По формат на логото

Според формата логото може да бъде:
 1. Растерно лого – това са форматите: JPG, PNG, GIF
 2. Векторно лого – това са форматите: Ai, CDR, EPS, SVG (Scalable Vector Graphic)

Процес на изработка на лого

Изработката на лого включва няколко етапа.

I. Етап
на създаване на лого дизайн

 • Попълване на въпросник - задание от клиента.
 • Проучване на сферата дейност на клиента.
 • Проучване на потребителските нагласи.

II. Етап
на създаване на лого дизайн

 • Създаване на работни концепции.
 • Запознаване и обсъждане с клиента.
 • Нанасяне на корекции при желание на клиента.
 • Финално обсъждане с клиента.

III. Етап
на създаване на лого дизайн

 • Създаване на векторните формати - Ai, CDR, EPS, SVG
 • Създаване на растерните формати - JPG, PNG, GIF
 • Изготвяне на техническа характеристика на логото – Хералдика, Гайдлайн или бранд бук (в зависимост от избрания ценови пакет).
 • Издаване на сертификат за автентичност.
 • Запис на лого дизайна на електронен носител CD и предаване на клиента.

Изработка на лого за стартиращи фирми

Специално предложение за изработка на фирмено лого за стартиращи фирми.

СЪЗДАВАНЕ НА ЛОГО

✅ ИЗРАБОТКА НА ПЕЧАТ - БЕЗПЛАТНО!

✅ ИЗРАБОТКА НА ВИЗИТКИ - БЕЗПЛАТНО!

Портфолио
с изработени лого дизайни


Цена за изработка на лого

Ценови пакети за изработване на лого