parallax background

БРАНДИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ


Брандирането на търговски обект накратко представлява “обличане“ на обекта в атрактивна привличаща вниманието на потенциалния клиент рекламна визия. Чрез нея се предоставя първоначална информация както за търговски обект, така и информация за част от продуктите, които ще представляват интерес и могат да бъдат закупени от клиентите.ВИДОВЕ РЕКЛАМА ЗА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ


OUTDOOR РЕКЛАМА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ


1. Брандиране на витрини на търговските обекти.

2. Цялостно обличане на фасадата търговския обект с рекламна визия.

3. Брандиране чрез специално създадени светещи рекламни съоръжения.

INDOOR РЕКЛАМА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ


1. Брандиране на щандове и мобилни стелажи.

2. Брандиране на касова зона.

3. Брандиране на вътрешни витрини.

4. Брандиране на специално обособени продуктови зони.

5. Използване на рекламни указателни табели.

6. Леки рекламни преместваеми съоръжения.

7. Използване на рекламни дисплей.


ВИТРИННА РЕКЛАМА

Какво представлява и защо е най-предпочитана?

Витринната реклама представлява рекламна визия, разположена върху витрините на търговски обект. Тя е сравнително по-евтина, реализира се по-бързо и е ефективен начин да се информира потенциалния клиент за вида на обекта, за продуктите или услугите които се предлагат в него. Също така витринните площи активно се използват за поставяне на реклами за промоционални продукти или сезонни намаления.


КАК СЕ БРАНДИРАТ ВИТРИНИ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ?

Брандирането се реализира посредством облепване на витрините с различни видове фолиа

Перфо-фолио

Перфо-фолиото имитира щора и не пречи на светлината да прониква в помещението. По този начин не се намалява видимостта от вътрешната страна на обекта.

Плътно PVC фолио

Ако искате изцяло да скриете вътрешността на търговския обект можете да използвате плътно фолио с напечатана на него рекламна визия.


Процес на изпълнение

1
Оглед на обекта и взимане на размери
2
Изготвяне на проект за дизайн на витринната реклама и визуализация.
3
Отпечатване на рекламната визия.

4
Монтаж на витринната реклама.