ПОДДРЪЖКА НА УЕБ САЙТ


Алтернативен сайт ви предлага три оптимални варианти за професионална поддръжка на уеб сайт, подходящи както за компании, чиято дейност изисква често и регулярно обновяване на уеб съдържанието, така и за компании, които актуализират своя уеб сайт по-рядко през годината или имат необходимост от конкретна еднократна услуга.


I. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА УЕБ САЙТ
Заплащането на еднократна актуализация на конкретно уеб съдържание е препоръчителен вариант, за клиенти с фирмени уеб сайтове, чиято информация се обновява или се добавя нова информация към уеб съдържанието веднъж, два пъти или сезонно.

Услугата - Актуализация на уеб сайт комплексна услуга, която включва:


1. Създаване на ново уеб съдържание

1.1. Създаване на 1 нова уеб страница в уеб сайта.
1.2. Структуриране на предоставеното съдържание за новата уеб страница.
1.3. Компютърна обработка и адаптация на снимков материал до 3 броя за новата уеб страница.
1.4. SEO оптимизация на новата уеб страница.
1.5. Актуализиране на навигационното меню и линковите връзки към нея.
1.6. Актуализиране на Site Map
1.7. Подаване на новата страница за индексиране в Google.


2. Корекция на съществуваща уеб страница

2.1. Корекция на текстово съдържание за 1 уеб страница.
2.2. Промяна или изтриване на изображение в уеб страницата.
2.3. Допълване на текстово съдържание в уеб страницата.
2.4. SEO оптимизация на актуализираното съдържание.
2.5. Актуализация на навигационното меню.
2.6. Добавяне и премахване на вътрешни линкове в актуализираната уеб страница.
2.7. Пренасочване на трафик при промяна на URL адрес.
2.8. Актуализация на Site Map
2.9. Подаване на обновената страница за реиндексиране в Google.


3. Графичен дизайн.

3.1. Създаване на 1 брой графично изображение с рекламни елементи.
3.2. Създаване на един брой рекламен статичен банер с формат 300х250px

parallax background


II. АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА УЕБ САЙТ
Абонаментното поддържане на уеб сайт е подходящ вариант за фирмени уебсайтове, които изискват чести обновявания на уеб съдържанието.
Услугата отново е комплексна и включва:

1. Създаване на ново уеб съдържание

1.1. Създаване на нови уеб страници в уеб сайта до 4 броя месечно.
1.2. Структуриране на предоставеното съдържание за всяка нова уеб страница.
1.3. Компютърна обработка и адаптация на снимков материал до 3 броя за всяка нова уеб страница.
1.4. SEO оптимизация за всяка нова уеб страница.
1.5. Актуализиране на навигационното меню.
1.6. Актуализиране на Site Map.
1.7. Подаване на новите уеб страници за индексиране в Google.


2. Корекции

2.1. Корекция на текстово съдържание.
2.2. Корекция на общото оформление (дизайн) на уеб страница
2.3. Промяна или изтриване на изображение в уеб сайта.
2.4. Допълване на текстово съдържание в уеб страницата.
2.5. Актуализация на навигационното меню.
2.6. Добавяне и премахване на вътрешни линкове.
2.7. Пренасочване на трафик към друг URL адрес.
2.8. Актуализация на Site Map
2.9. SEO оптимизация на актуализираното съдържание.
2.10. Подаване на актуализираните уеб страници за индексиране в Google.

3. Графичен дизайн.

3.1. Създаване на 5 броя графични изображения с рекламни елементи.
3.2. Създаване на 3 броя рекламни статични банера с формат 300х250px или 300х600px. .

4. Административна поддръжка.

4.1. Създаване на служебни e-mail акаунти.
4.2. Ограничаване на достъп до служебни e-mail акаунти (за напуснали служители със запазване на кореспонденцията).
4.3. Изтриване на служебни e-mal акаунти.
4.4. Съдействие за дистанционна настройка на mail client Thunderbird.
4.5 Създаване на автоматично пренасочване и създаване на копие на входяща кореспонденция от служебен e-mail акаунт към личен e-mail (например в abv.bg; gmail.com; dir.bg ; yahoo.com и други).
4.6. Актуализация на CMS системата.
4.7. Добавяне и настройки на модул.
4.8. Премахване на модул.
4.9. Добавяне на код за бисквитки (Google analytics)
4.10. Backup на уеб съдържанието и базата данни преди всяка актуализация.
4.11. Мониторинг на сървърните ресурси.
4.12. Администриране на хостинг и домейн.
4.13. Напомняне за изтичащи абонаментни хостинг и домейн услуги.

III. ЕДНОКРАТНИ УЕБ УСЛУГИ


 

 

Еднократните услуги са целеви и са подходящо решение за фирми, които имат необходимост от специализирано съдействие за извършването на конкретна дейност в своя уеб сайт.

 

1. Създаване на нова уеб страница.
2. Създаване на рекламна LANDING PAGE страница за продукт или промо оферта за услуга.
3. SEO оптимизация на нова уеб страница.
4. Корекция на съдържанието на съществуваща уеб страница.
5. Компютърна обработка и адаптация на снимков материал.
6. Актуализиране на Site Map.
7. Подаване на нова уеб страница за индексиране в Google.
8. Корекция на текстово съдържание.
9. Корекция на общото оформление (дизайн) на уеб страница.
10. Промяна или изтриване на изображение в уеб сайта.
11. Допълване на текстово съдържание в уеб страницата.
12. Актуализация на навигационното меню.
13. Добавяне и премахване на вътрешни линкове.
14. Пренасочване на трафик към друг URL.

 

15. Създаване на графично изображение с рекламни елементи (тип промоционална оферта).
16. Създаване на рекламен анимиран или статичен банер.
17. Създаване на служебни e-mail акаунти.
18. Ограничаване на достъп до служебни e-mail акаунти (за напуснали служители със запазване на кореспонденцията).
19. Изтриване на служебни e-mal акаунти.
20. Съдействие за дистанционна настройка на mail client Thunderbird.
21. Създаване на автоматично пренасочване и създаване на копие на входяща кореспонденция от служебен e-mail акаунт към личен e-mail (например в abv.bg; gmail.com; dir.bg ; yahoo.com и други).
22. Актуализация на CMS системата.
23. Добавяне и настройки на модул.
24. Премахване на модул.
25. Добавяне на код за бисквитки (Google analytics).
26. Създаване на Backup на уеб съдържанието и базата данни.
27. Справка за актуално състояние на сървърните ресурси.

ЦЕНОВА ОФЕРТА ЗА ПОДДРЪЖА НА УЕБ САЙТ, АКТУАЛИЗАЦИЯ НА УЕБ САЙТ ИЛИ КОНКРЕТНА ЕДНОКРАТНА УСЛУГА ЗА УЕБ САЙТ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС