Абонаментен графичен дизайн
За кого абонаментният графичен дизайн е най-добрата възможност за осигуряване на визуалната комуникация?

1. За всички компании, които искат да развият и да представят визуално своите бизнес идеи, услуги и продукти в дигиталната среда.

2. За всички които искат за максимално кратко време да достигнат до своите потенциални клиенти и успешно да изградят своя авторитет в дигиталната среда.

3. За личности (коучове) които искат да изградят свои личен бранд. За тях абонаментния графичен дизайн е много добра възможност да предадат своите емоции, да изградят и наложат авторитета на своята личност в дигиталната среда.

4.За всички хора, които се занимават със създаването на handmade продукти и искат те да бъдат представени по начин, който визуално показва предимствата и оригиналността на handmade създадените от тях продукти.

5. За всички инфлуенсъри, които искат да привличат внимяние и да повишат разпознаваемостта на своята личност, както и да увеличат броя на своите последователи в социалните медии.


От кого най-често се използва абонаментеният графичен дизайн?

Абонаментния графичен дизайн все по-често се предпочита от собственици на онлайн магазини, инфлуенсъри, собственици на физически магазини, салони за красота, ресторанти, нощни заведения, ивент агенции, застрахователни дружества, авто къщи, фото студия и фотографи на свободна практика, театри, фамилни производства, земеделски производители и други.


Какви са ползите от абонаментния графичен дизайн?

  • Спестява време за вас.
  • Спестявате от допълнителните разходи за осигуряване и поддържане на хардуер и софтуер.
  • Работите с повече от един графичен дизайнер (в зависимост от обема и вида на графичния проект)
  • Повече възможности (концепции) за избор.
  • Крайния резултат е това което искате.
  • Заплащате услугата с месечна фактура.
  • Спестявате от допълнителни разходи за осигуровки, отпуски и обучения.
  • Бърза и своевременна онлайн комуникация с мениджъра отговарящ за вашите графични проекти.
  • Преглеждате и одобрявате графичните проекти в удобно за васвреме - e-mail, Viber, messenger.

 

Цени за абонаментен графичен дизайн

Абонаментните цени за графични услуги са специално разработени и допълвани в процеса на работа през годините, за да могат покрият всички изисквания и очаквания на клиентите.

Договор

Заявка за сключване на договор
За да заявите вашият договор за абонаментни графични услуги моля изтеглете и попълнете този [ФОРМУЛЯР]
Основни условия по договора
1. Договора може да се сключи с физически и юридически лица.

2. Срок на договор 12 месеца.

3. След сключване на договора клиента избира своя месечeн план.

4. Заплащане - Първата месечната такса се заплаща до 3 работни дни считани от датата на подписване на договора. Следващите такси се заплащат от 25-то до 1-во число на всеки следващ месец.

5. Клиента има право да преминава от по-нисък към по-висок план и обратно според нуждите си , но само след предварителна заявка и не по- рано от 2 дни преди изтичане на настоящия платен абонамент .

6. Прекратяване на договора с предизвестие от 5 календарни дни преди изтичане на последно платеният абонамент.

7. Неустойка за предсрочно прекратяване на договора по жлеание на клиента с предоставено предизвестие - НЕ СЕ ДЪЛЖИ.
Приложения
1. Заявление за промяна на план [Download]

2. Формуляр за предсрочно прекратяване на договора [Download]

3. Формуляр за промяна на отговорно лице [Download]


 

Всички посочени цени за Абонаментен графичен дизайн са без ДДС!

При интерес за еднократни графични услуги без абонамент, може да се запознаете с цеоразписа за графични услуги
за ПРИНТ - ТУК , за УЕБ - ТУК