LiveZilla Live Chat Software
СЪЗДАВАНЕ НА ЛОГО ДИЗАЙН | РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АЛТЕРНАТИВЕН САЙТ

КАКВО Е ЛОГО ДИЗАЙН?

Лого дизайн представлява символ, име или търговска марка на компанията. Той е основния елемент на корпоративната идентичност на вашия бранд, чрез който вие създавате имиджа на своята фирма. Лого дизайнът обикновено се дели на три групи – словно лого, фигуративно лого или комбинация от двете.


Може би се питате защо ми е необходим лого дизайн?

Отговорът на този въпрос е защото логото изгражда вашия имидж в съзнанието на потенциалните ви клиенти и служи като идентификация и утвърждаване на вашата фирма в сферата ви на дейност. Освен това чрез професионално изградения лого дизайн ще популяризирате своя бизнес, ще създадете добро първо впечатление и ще спечелите доверието на вашите потенциални клиенти.

Защо лого дизайна трябва да бъде разработен от специалист?

За създаването на един лого дизайн е необходима професионална програма за създаване на векторни обекти, също така трябва да се вземат предвид комплекс от важни фактори, като конкурентна среда, подходящи символи, отлично подбрани цветове, да се спазват основните правила за създаване на лого дизайн, да се проверят възможностите за регистриране на лого дизайна като търговска марка и други. Специалиста притежава не само умения за работа с професионалният софтуер, но той е съобразителна и креативна личност с внимание към детайла. Той ще Ви предостави препоръки и съвети в специално разработени за целта Guideline и Бранд бук [Brand book], които ще ви напътстват за правилното използване на лого дизайна.ПРОЦЕС НА СЪЗДАВАНЕ НА ЛОГО ДИЗАЙНОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ЛОГО ДИЗАЙН
При създаването на лого дизайна се следват 6 стъпки

  1. Дискусия с клиента – В тази част, нашият клиент ни представя своето виждане за лого дизайна. Какви са неговите основни характеристики, какви асоциации и чувства искаме да предадем на неговите потенциални клиенти. На този етап се обсъжда и какво трябва да бъде включено в логото – името на компанията, мото (слоган), графичен знак и т.н.
  2. Проучване – преди да създадем вашето лого ние проучваме подробно както вашата фирма, така и конкурентните компании. По този начин ще създадем такъв лого дизайн, който ще ви отличи от вашите конкуренти.
  3. Изработка на първите концепции за лого дизайна – изработването на концепциите за логото е съобразено със събраната информация от предишните две стъпки, които гарантират, че създаденото лого ще отразява мисията на компанията, нейният имидж и напълно удовлетворява изискванията на клиента.
  4. Графичните дизайнери на Алтернативен сайт си запазват правото да изработят и една допълнителна концепция, която да представя тяхната гледна точка за дизайна на вашето лого. По този начин ще получите още един вариант, който ви представя една различна гледна точка за вашето лого.
  5. Избор на лого – след като бъдат разработени различните концепции за лого дизайна те се предоставят на клиента, за да ги разгледа, обмисли и да ги обсъди с екипа на Алтернативен сайт. На този етап се нанасят корекциите по избрана концепция на лого дизайн, ако има такива.
  6. Финализиране на лого дизайна – след окончателното обсъждане и избор на логото, графичните дизайнери на Алтернативен сайт ще ви предоставят готовият лого дизайн на CD носител във векторни (Ai, EPS) и растерни (JPEG, GIF, PNG) формати, в цветен и черно-бял вариант.


ЛОГО ДИЗАЙН - ВАРИАНТИ ЗА ИЗБОР И ЦЕНИ