LiveZilla Live Chat Software
Рекламни кампании от Рекламна Агнеция Алтернативен сайт

Рекламните кампании представляват група от рекламни съобщения, които са сходни по характер. Те представят едни и същи идеи и теми, позиционирани в различни видове медии, спрямо позиционирането на бранда и спецификите на продукта или услугата. Сроковете на рекламните кампании са предварително определени и фиксирани.

Целите на една рекламна кампания са:

 • Да информира потенциалните клиенти за нов или съществуващ продукт или услуга.
 • Системно да се поддържа и повишава интереса на определена таргет група към конкретен продукт или услуга.
 • Да представите сезонен продукт или услуга пред конкретна таргет група.
 • Да напомните на настоящите ви клиенти за вас.
 • Да поддържате определено ниво на осведоменост на настоящи и потенциални клиенти.Процес на разработване на рекламни кампании

research1

ПРОУЧВАНЕ

goals2

ЦЕЛИ

определяне и дефиниране на целите на рекламната кампания
people3

ОПОЗНАВАНЕ

на клиента и неговите навици и предпочитания
budget4

БЮДЖЕТ

определяне на бюджета на рекламната кампания
theme5

ТЕМАТИКА

определяне на тематиката на рекламната кампания
channel6

КАНАЛИ

дефиниране и определяне на каналите за рекламната кампания и медия планиране
start7

ИЗПЪЛНЕНИЕ

изпълнения на рекламната кампания
evaluation8

ОЦЕНКА

оценка на ефективността на рекламната кампания, спрямо заложените цели

Какви рекламни кампании изпълняваме

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

 • Специализирани и неспециализирани списания

 • Специализирани и неспециализирани вестници

ОНЛАЙН КАМПАНИИ

 • Уеб банери

 • Текстова реклама

 • Промо страници

 • Рекламен мейлинг

ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

РЕКЛАМА В МАСМЕДИИ

 • Телевизионни реклами

 • Радио реклама